۱۳۹۴ فروردین ۲۲, شنبه

خواب و رویا

امام كاظم (ع) فرمود: رؤياها از ابتداى خلقت همراه بشر نبود، بلكه به دليلى ايجاد شد و ماجرا اين بود كه خداوند عزّ و جلّ پيامبرى را بسوى اهل زمان او مبعوث كرد و او آنها را به عبادت خدا و طاعت او دعوت نمود، مردم گفتند: اگر ما دعوت تو را اجابت كنيم چه نفعى به ما مى‏ رسد؟ چون تو از نظر عشيره و كثرت مال بر ما برترى ندارى، او گفت: اگر ايمان بياوريد خداوند شما را به بهشت خواهد برد و اگر عصيان كنيد شما را وارد جهنم مى‏ سازد، آنها گفتند: بهشت و جهنم كدام است؟ آن پيامبر بهشت و دوزخ را براى مردم توصيف كرد، آنها گفتند: چه زمانى ما به بهشت يا دوزخ مى‏ رويم؟ پيامبرشان گفت: وقتى كه مرديد.
آنها گفتند: ما مى‏ بينم مردگان ما به استخوان پوسيده تبديل مى ‏شوند اين سخنان تو دروغ است و او را انكار كردند، خداوند هم براى آنكه مسأله روح را به آنها تفهيم كند، خواب ديدن و رؤيا را ايجاد كرد و آن پيامبر به آنها گفت: اين خواب ديدن شما توسط ارواح شماست و بدانيد پس از مرگ روح شما زنده و جاويد مى‏ ماند تا روز قيامت كه خداوند بدنهايتان را مبعوث كرده و روح شما را به آن ملحق مى‏ سازد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر